Now try doing this short exercise:

 

Click on the correct article:

 

1)  a  an  airplane

2)  a  an  adult

3)  a  an  pizza

4)  a  an  car

5)  a  an  artist

6)  a  an  sandwich

7)  a  an  opera singer

8)  a  an  tennis player

9)  a  an  student

10)a  an  English breakfast

11)a  an  chair

12)a  an  teenager

  

 

Ahora trate de realizar este breve ejercicio:

 

Haga click en el artículo que corresponda:

 

1)  un avión

2)  un adulto

3)  una pizza

4)  un auto

5)  un artista

6)  un sándwich

7)  un cantante de ópera

8)  un jugador de tenis

9)  un estudiante

10) un desayuno inglés

11) una silla

12)  un adolescente

 

   

                                                    Look at your score when you finish. Don't cheat!